Fondaciju Mozaik čini tim entuzijastičnih profesionalaca sa značajnim iskustvom iz poslovnog i javnog sektora čiji je cilj podstaći mlade da postignu izvrsne rezultate

ZORAN PULJIĆ
DIREKTOR, SCHWAB DRUŠTVENI PODUZETNIK
zoran.puljic@mozaik.ba

Vesna Bajšanski-Agić
IZVRŠNA DIREKTORICA
vesna@mozaik.ba

Vesna Balta
DIREKTORICA ZA AUDIT I INTERNU KONTROLU
vesnabalta@mozaik.ba

Željko Pauković
DIREKTOR PROGRAMA OMLADINSKA BANKA
zeljko@mozaik.ba

Vladimir Marić
DIREKTOR INKUBATORA ZA DRUŠTEVENE BIZNISE
vladimir@mozaik.ba

Samira Nuhanović-Ribić
DIREKTORICA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
samira@mozaik.ba

Belma Agić
DIREKTORICA MARKETINGA
belma.a@mozaik.ba

Dario Vinš
SAVJETNIK ZA OSNIVANJE IMPAKT FONDA
dario@mozaik.ba

Dženan Šarić
MENTOR ZA DRUŠTVENE BIZNISE
dzenan@mozaik.ba

Belma Rizvanović
MENTORICA ZA DRUŠTVENE BIZNISE
belma@mozaik.ba

Armela Ramić
MENADŽERICA PROJEKTA
armela@mozaik.ba

Malka Turkušić
SPECIJALISTICA ZA MARKETING
malka@mozaik.ba

Nenad Ličanin
PRAVNI SAVJETNIK
nenad@mozaik.ba

Maja Mandić
ASISTENTICA PROGRAMA
maja@mozaik.ba

Ena Zorlak
KOORDINATORICA FINANSIJA
ena@mozaik.ba

Selma Ćatović
KOORDINATORICA FINANSIJA
selma@mozaik.ba

Selma Memagić
KOORDINATORICA FINANSIJA
selmam@mozaik.ba

Aldin Aličić
KOORDINATOR FINANSIJA
aldin@mozaik.ba

Sanela Čovrk
ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
sanela@mozaik.ba

Sanela Lulić
INFORMATIČARKA
sanelal@mozaik.ba