POLITIKA OČUVANJA SIGURNOSTI DJECE I DRUGIH PRIPADNIKA RANJIVIH GRUPA