Fondaciju Mozaik čini tim entuzijastičnih profesionalaca sa značajnim iskustvom iz poslovnog i javnog sektora čiji je cilj podstaći mlade da postignu izvrsne rezultate

ZORAN PULJIĆ
DIREKTOR, SCHWAB DRUŠTVENI PODUZETNIK
zoran.puljic@mozaik.ba

Vesna Bajšanski-Agić
IZVRŠNA DIREKTORICA
vesna@mozaik.ba

Vesna Balta
DIREKTORICA ZA AUDIT I INTERNU KONTROLU
vesnabalta@mozaik.ba

Željko Pauković
DIREKTOR PROGRAMA
zeljko@mozaik.ba

Samira Nuhanović-Ribić
DIREKTORICA INKUBATORA ZA DRUŠTVENE BIZNISE
samira@mozaik.ba

Belma Agić
DIREKTORICA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
belma.a@mozaik.ba

Martina Rotim
FINANSIJSKA DIREKTORICA
martina@mozaik.ba

Dario Vinš
GIZ/CIM EKSPERT, SAVJETNIK ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO
dario@mozaik.ba

Eni Kurtović
EKSPERTICA ZA RAZVOJ KURIKULUMA
eni@mozaik.ba

Kristina Šešlija
MENADŽERICA PROJEKTA
kristina@mozaik.ba

Dženan Šarić
PROGRAMSKI SAVJETNIK & MENTOR
dzenan@mozaik.ba

Belma Rizvanović
PROGRAMSKA SAVJETNICA & MENTORICA
belma@mozaik.ba

Armela Ramić
MENADŽERICA PROJEKTA
armela@mozaik.ba

Malka Turkušić
MENADŽERICA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
malka@mozaik.ba

Nenad Ličanin
PRAVNIK, SAFEGUARDING OFFICER
nenad@mozaik.ba

Lejla Kusturica
KOORDINATORICA M-ZONE
lejla@mozaik.ba

Nadira Berbić
KOORDINATORICA PROJEKTA
nadira@mozaik.ba

Maja Mandić
ASISTENTICA PROGRAMA
maja@mozaik.ba

Ena Zorlak
MENADŽERICA PROJEKTNIH FINANSIJA
ena@mozaik.ba

Selma Ćatović
MENADŽERICA PROJEKTNIH FINANSIJA
selma@mozaik.ba

Selma Memagić
FINANSIJSKA SLUŽBENICA
selmam@mozaik.ba

Aldin Aličić
FINANSIJSKI SLUŽBENIK
aldin@mozaik.ba

Sanela Čovrk
ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
sanela@mozaik.ba

Sanela Dugalija
ADMINISTRATORICA PROJEKTA
sanela.d@mozaik.ba

Sanela Lulić
INFORMATIČARKA
sanelal@mozaik.ba