Kontakt e-mail

info@mozaik.ba

Adresa Sarajevo

Splitska 14, 71000 Sarajevo

Adresa Banja Luka

Miše Stupara 10, 78000 Banja Luka

INVESTIRAJ ZAJEDNO SA NAMA

Naši kapaciteti i know-how

Fondacija Mozaik je izgradila produktivne veze sa Švajcarskom, Švedskom u Američkom vladom, kao i sa brojnim privatnim Partnerima u Evropi i SAD-u.  Naša administrativna izvrsnost, transparentnost i inovativnost programa čini nas jednim od najpoželjnijih partnera za rad u BiH.

Kroz Startup studio, izgradili smo jaku infrastrukturu i ljudske resurse koji za cilj imaju pomoći mladim ljudima da pokrenu i uspješno vode svoje startup biznise. Mreža podrške uključuje desetak motiviranih uposlenika na puno radno vrijeme, plaćene vanjske mentore po specifičnim temama po potrebi, pravnu službu, računovodstvenu agenciju, prodajni tim, virtualne i fizičke prostore za sjedište firme, pristup kreditima i mreži mentora volontera u partnerskim kompanijama u BiH i inostranstvu.

Fokus našeg rada nije samo na pronalaženju talentiranih mladih s kojim možemo pokrenuti nove ideje. Jednom kada se firma pokrene, svi iznad navedeni resursi su angažovani kako bismo izbjegli ili otklonili mnogobrojne pravne, poreske i administrativne zamke u BiH, obezbijedili pristup prilikama i tržištima, a sve s ciljem da se poduzetnici i poduzetnice mogu fokusirati na uslugu ili proizvod tj. na dugoročnu profitabilnost.

Više informacija o našoj ponudi u BiH možete naći na www.startupstudio.ba.

Za potrebe promocije i koordinacije sa brojnim partnerima, izgradili smo našu vlastitu online zajednicu www.lonac.pro sa desetinama hiljada registrovanih članova i članica u BiH i regionu. Zaključili smo partnerske ugovore sa vodećim portalima u BiH. U maju 2021. zajedno sa BBI bankom organiziramo vodeću regionalnu biznis konferenciju, Sarajevo Business Forum. Krajem 2021. uz podršku Švajcarske vlade pokrećemo Diaspora Community Program koji će raditi na uvezivanju naše dijaspore sa startup ekosistemima u BiH i regionu. Preko našeg programa Omladinska banka, partneri smo sa preko trećinom gradova / općina / opština u cijeloj BiH.

Unutar Fondacije Mozaik upravljamo malim internim investicijskim fondom koji na raspolaganju ima 1 milion KM godišnje, a koji koristimo za ulaganje u startup timove u ranim fazama razvoja. Nerijetko smo suosnivači potpuno novih startup-a.  Cilj nam je godišnje investirati u min. 30 društava sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Naš udio u ovim biznisima je uvijek manjinski.

Dodatno, grant (bespovratnim) sredstvima podržavamo oko 60 mikrobiznisa godišnje (obrti u FBiH tj. SP u RS). Pogledajte naše Rezultate  za tačan broj osnovanih mikrobiznisa i d.o.o. do momenta kada ovo čitate.

Kao dio naše strategije (Matrica za upravljanje impaktom, održivost, Business Result 2)  ulažemo u iznimno društveno-odgovorne (impakt)  biznise, a dugoročno želimo iz dobiti od vlasničkih udjela finansirati daljnji rad Fondacije Mozaik. Zato nam je važno da naša ulaganja budu uspješna i profitabilna. Od ove profitabilnosti zavisi dugoročna održivost i neovisnost naše misije i naših programa za mlade.

Naš idealan partner za startup investiranje

1. Da li vidite priliku za plasman novih proizvoda ili usluga na domaće ili strano tržište?
2. Imate konkretnog kupca u vidu i dobro ga poznajete?

3. Znate šta tačno taj kupac traži i koja cijena će biti konkurentna?

4. Spremni ste biti mentor novom biznisu kojeg ćemo zajedno pokrenuti?

5. Spremni ste uložiti vlastiti novac u taj novi biznis?

Ukoliko možete pozitivno odgovoriti na barem 3 od 5 navedenih pitanja iznad, onda ste potencijalno naš idealni partner za investiranje u startup biznise u BiH. Spremni smo razmotriti opcije saradnje i, ukoliko se dogovorimo, angažovati naše kapacitete i know-how kako bismo zajedno pokrenuli uspješan biznis u BiH.

Kontakt

Kontaktirajte nas bez obaveze da pokušamo pronaći odgovarajući model saradnje.

Zoran Puljić

Zoran Puljić

Direktor

zoran.puljic@mozaik.ba

Dženan Šarić

Dženan Šarić

Direktor programa Mozaik Startup studio

dzenan@mozaik.ba