Fondacija Mozaik logo
[language-switcher]
Search
Close this search box.

PARTNERSTVA ZA BUDUĆNOST

Logo Mozaik Sistemska Filantropija

Vizija

Vjerujemo da svaka dobra organizacija ima dužnost da se sa svojim znanjem i resursima uključi u one društvene procese u kojima može bitno doprinijeti. U Mozaiku, naš primarni fokus je na stvaranju ekosistema za razvoj mladih lidera i uzora. No, upravo znanja i inovacije proistekle iz naše osnovne misije, zajedno s našim sistemskim i partnerskim pristupom, otvaraju nam uzbudljivu mogućnost da se dodatno angažujemo na filantropiji u BiH, upravo tamo gdje ova znanja i inovacije mogu napraviti bitnu razliku. 

Sistemski pristup

Naša snaga ne leži samo u prepoznavanju korijena problema, već i u stvaranju sistemskih, održivih i dugotrajnih rješenja koja u proces pažljivo uključuju sve relevantne aktere.  Cijenimo neophodnost humanitarnog rada i ponosni smo da smo partneri nekih od najimpresivnijih humanitarnih organizacija u regionu. Komplementarno humanitarnom radu, naš pristup je usmjeren na suštinsku borbu protiv korijena nepravde, okupljajući različite sektore u jedinstvenu silu koja dugoročno i temeljito transformiše društvo i pomaže ugroženim kategorijama. 

Nije prazna priča

Naše inicijative idu dalje od pojedinačnih projekata; one su pokretači stvarne promjene. Bilo da je riječ o reformama zakona o PDV-u, omogućavanja kartičnog doniranja širem broju nevladinih organizacija, inicijativama poput digitalne banke hrane, razvoja sistema za transplantaciju organa ili implementaciji održivih ekoloških praksi, naš rad se fokusira na ključne filantropske oblasti koje oblikuju budućnost našeg društva. 

Za više informacija, posjetite: nikogladan.mozaik.ba

Vizija

Vjerujemo da aktivno uvezivanje znanja i privatnog kapitala u zatvorenom krugu povjerenja može katalizirati ekonomski i društveni preporod BiH. Naš cilj nije samo okupljanje, već stvaranje male, ali moćne grupe vizionara, investitora i eksperata, koji se udružuju kako bi ulagali u inovacije i unapređivali pravni okvir za investicije i razvoj ljudskog kapitala u BiH. Vjerujemo da Mozaik investicijski samit može donijeti transformacijske efekte i pozicionirati BiH među najinovativnijim malim ekonomijama Europe i svijeta.

Pristup

Naš pristup je jedinstven; kreiramo intimno okruženje koje okuplja izuzetne umove iz različitih sektora. Odričući se tradicionalnog marketinga i publiciteta u korist autentičnosti, stvaramo povjerenje kao temelj za slobodan dijalog među raznolikim, ali usklađenim grupama: investitorima, akademskim i razvojnim stručnjacima, mladim liderima i istaknutim gostima iz politike i nevladinog sektora. Okupljeni oko ključnih tema investicija i razvoja ljudskog kapitala, naše sesije nude uvide svjetski priznatih institucija poput Harvard Business School, Bain & Company, i World Economic Forum. Ovo mirno, zatvoreno okruženje, daleko od medija, dizajnirano je da olakša transfer znanja i pokretanje inovativnih projekata.

Očekivani rezultati

Cilj Mozaik investicijskog samita je pokrenuti nove projekte s potencijalom za postizanje statusa „jednoroga“ i reformirati javne politike u oblasti investicija i razvoja ljudskog kapitala, ubrzavajući tako BiH i region ka evropskim integracijama. Samit će postati moćan katalizator regionalnog i lokalnog napretka. U konačnici, želimo kreirati atraktivnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj će prilike za napredak i globalnu konkurentnost pronalaziti različiti investitori i naši najbistriji umovi u BiH i vani. 

Za više informacija kontakt je info@mozaik.ba
Logo Filantropski forum

Osnovan od strane Fondacije Hastor, Pomozi.ba i Fondacije Mozaik​.

Ujedinjujemo dobro u Bosni i Hercegovini

U srcu našeg nastojanja je uvjerenje da današnji složeni društveni problemi zahtijevaju ne samo ideje, već i istrajnu međusektorsku saradnju. Vjerujemo da Filantropski forum ima potencijal da fundamentalno promijeni način na koji se filantropija percipira i prakticira u našem društvu. Naša misija je jačanje mreža filantropa i stvaranje održivog ekosistema koji podržava razvoj zajednice i sistemski adresira društvene izazove. Forum ne samo da pomaže u rješavanju trenutnih problema, već i kultivira dugoročnu kulturu davanja i zajedništva koja može doprinijeti izgradnji jačeg i pravednijeg društva. 

Naš pristup

  1. Formiranje tematskih klastera: Fokusirani smo na stvaranje klastera oko vitalnih tema poput obrazovanja, zdravstva i zaštite okoliša. Ovi klasteri su temelj našeg rada, integrirajući ESG principe i usmjeravajući naše napore ka ostvarenju Ciljeva održivog razvoja UN-a. 
  2. Operativni pristup: S malim, ali agilnim operativnim timom, pružamo stratešku i operativnu podršku našim klasterima, osiguravajući da naše inicijative ostvaruju stvarni utjecaj. 
  3. Integracija PR i marketinške ekspertize: Angažman stručnjaka iz oblasti PR-a i marketinga ključan je za jačanje naših strategija komunikacije i kampanja, šireći poruku o važnosti filantropije. 
  4. Proširenje članstva: Naš cilj je privući širok spektar partnera, promovirajući filantropiju kao esencijalni element društvenog razvoja. 

Očekivani rezultati

  1. Zakonodavne promjene: Inicijative usmjerene na podršku i promociju filantropskih aktivnosti kroz zakonodavne reforme.
  2. Promocija filantropije: Kampanje koje ističu pozitivne primjere i pojedince u sferi filantropije, povećavajući svijest o značaju davanja.
  3. Fokus na SDG ciljeve: Kroz klasterizaciju i saradnju sa stručnjacima, sistemski pristupamo prioritetnim područjima, težimo stvaranju održivih društvenih promjena.
  4. Izgradnja održivog ekosistema filantropije: Kreiramo ekosistem koji ne samo rješava trenutne izazove, već njeguje kulturu davanja i solidarnosti za buduće generacije. Postanite dio naše mreže posvećenih pojedinaca, kompanija i organizacija koje dijele viziju o boljem svijetu i spremni su dati svoj doprinos da tu viziju i ostvare. Ujedinjeno dobro danas stvorit će bolje sutra.