Kontakt e-mail

info@mozaik.ba

Adresa Sarajevo

Splitska 14, 71000 Sarajevo

Adresa Banja Luka

Miše Stupara 10, 78000 Banja Luka

PROGRAMI

Programske aktivnosti su organizovane po glavnim ciljevima naše Strategije i u skladu sa našom misijom koja glasi:
(1) Prepoznati, (2) osnažiti i (3) investirati u mlade impakt poduzetnice i poduzetnike.

1

Prepoznati

2

Osnažiti

3

Investirati

1. U zajednici lonac.pro okupljamo desetine hiljada mladih i stotine partnera iz javnog i privatnog sektora koji žele pomoći mladima da dostignu svoj puni potencijal u životu.

2. Kroz naš drugi program, Omladinska banka, osnažujemo mlade kroz finansiranje preko 500 projekata u zajednici godišnje, a koji grade njihove liderske i operativne kapacitete.

3. Svima koji to žele, bez obzira da li su došli preko lonac.pro zajednice, Omladinske banke ili nekog drugog kanala, u Startup studio pružamo punu podršku za pokretanje vođenje startup biznisa.

Važno je podvući da je zajednica lonac.pro dio naših nastojanja da kroz kolektivno djelovanje državnih institucija, lokalnih  zajednica, civilnog i privatnog sektora, postignemo dugoročnu i sistemsku promjenu u društvu. Lonac.pro je zajednica u kojoj svi zajedno učimo i koja svakim danom dobija sve više elemenata aktivnog ekosistema podrške za mlade u BiH i regionu.

Pored navedenih programa, Mozaik implementira niz drugih aktivnosti koji grade ekosistem poduzetništva i filantropije. Jedan od tih programa je Pravni okvir za filantropiju  (Matrica za upravljanje impaktom, Business Result  1.2) kojim nastojimo bitno unaprijediti pravni okvir za filantropsko djelovanje pojedinaca i poslovnih subjekata.

Mnogo je neiskorištenih prilika i resursa svuda oko nas. Da bismo ih stavili u funkciju dobra, pokrenuli smo lonac.pro zajednicu. Vjerujemo da kolektivnim planiranjem i djelovanjem kroz zajednicu možemo stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost i brojne nove prilike za profesionalni uspjeh mladih.

U zajednici okupljamo desetine hiljada ljudi sa idejama, znanjem, iskustvom, novcem, poznanstvima, kontaktima, rješenjima, prilikama i pozitivnim stavovima.

Za mlade ljude, zajednica donosi vrlo konkretne koristi:

  • pruža brojne i fer prilike, bez obzira na nacionalnu pripadnost ili socijalni status,
  • podstiče profesionalni i lični razvoj mladih i ohrabruje ih da pokrenu i realizuju svoje filantropske i/ili poduzetničke ideje,
  • objavljuje besplatne, edukativne sadržaje koji unaprjeđuju vještine mladih,
  • okuplja ljudske i finansijske resurse, tj. sve prilike za mlade na jedno mjesto,
  • omogućava fer i transparentan način prijave, selekcije, monitoringa i evaluacije prijavljenih ideja za projekte i biznise,
  • povezuje poduzetnike i poduzetnice i na taj način poboljšava poslovnu klimu na tržištu.

U loncu smo izgradili klimu i kulturu bez jezika mržnje i ustanovili inovativne sisteme sankcionisanja neprikladnog jezika. Kako vrijeme prolazi, sa sve većim brojem partnera iz javnog i privatnog sektora, gradimo održiv ekosistem podrške za mlade u BiH i regionu.

Za uvid u konkretne rezultate ovog programa, posjetite link Rezultati.

Program Omladinska banka (skr. OB) je osnovan po uzoru na Omladinsku banku Sjeverne Irske. Pokrenuli smo ga davne 2008. jer vjerujemo da su mladi ljudi sadašnjost, a ne samo budućnost naše zemlje.

Kroz provedbu projekata vrijednosti do 1.500 KM i konkretan rad na unaprjeđenju svojih zajednica, mladi stiču liderske i praktične vještine, a svaki korak naprijed gradi njihovo samopouzdanje i elan za nove radne poduhvate.

Do danas smo osposobili i osnažili blizu 300 mladih iz cijene BiH koji rade kao treneri i podrška za desetine hiljada drugih mladih u procesu prijave i provedbe projekata i mikrobiznisa. Nakon što se pripremljeni projekti odobre od strane naše grant menadžerice i objave u loncu, zajednica svojim glasovima odlučuje koji projekti će biti finansirani. Sve informacije o projektima su dostupne u lonac.pro zajednici, uključujući detaljne budžete svih projekata koje smo finansirali.

Mladima je ovo toliko važan program da smo ga ne samo nastavili strategijom 2016-2026, nego je on postao temelj na kojem gradimo i zajednicu lonac.pro i program Startup studio.

U tabeli pored možete pratiti rast njegovog značaja kroz godine. Iako prva marka za projekte stiže iz Fondacije Mozaik, od naših partnera, ona zapravo djeluje kao katalizator povjerenja, ogromnog volonterskog rada i još 3 marke lokalnih doprinosa u novcu i uslugama.

Po broju uspješno provedenih projekata, broju volontera, broju partnera i lokalnih donatora, ovo je najuspješnija Omladinska banka u svijetu i jedan od najrelevantnijih programa za mlade na Balkanu.

Za uvid u daljnji progres ovog programa, posjetite link Rezultati

Vjerujemo da uz pravu podršku mladi mogu postići dobre i odgovorne poslovne rezultate. Zato smo pokrenuli Startup studio i stvorili sigurno okruženje koje ima sve šta je potrebno za poslovni i poduzetnički razvoj mladih.

Zajedno sa Omladinskom bankom, Startup studio nudi grantove (nepovratna sredstva) u iznosu do 2.000 KM za pokretanje obrta (u FBiH) tj. samostalnog preduzetništva (SP u RS-u). Nakon registracije, ovi biznisi uživaju njima skrojenu podršku kroz treninge i tehničku podršku naših timova.

Za one koji imaju malo veće ili hrabrije ideje, pripremili smo opcije zajedničkog ulaganja u iznosu do 40.000 KM u kapitalu i do 10.000 KM za korištenje vanjskih eksperata (npr. certifikaciju, digitalnu promociju i sl.). Startup-i zajedničkim osnivanjem postaju dio porodice čime dobijaju pristup različitim partnerima i tržištima. Paralelno sa tim, na raspolaganju im stoje naši interni timovi iz oblasti prava, marketinga, prodaje, menadžmenta i inovacija, kao i opcija registracije na našoj adresi i korištenje coworking usluga i usluga naše moderne računovodstvene agencije.

Kao i druga dva programa, i Startup studio se prilagodio COVID vremenima, te sve operacije obavlja preko digitalnih alata. Ukoliko pak zaželite da nas fizički posjetite i bolje se upoznate sa našom ponudom, svratite nam na kafu u Sarajevo, Banjaluku ili Bihać (adrese i Google lokacije se nalaze u dnu stranice desno).

Više informacija možete naći na www.startupstudio.ba. Startup studio je okosnica strategije održivosti s kojom se možete upoznati na linku Matrica za upravljanje impaktom. Za uvid u konkretne rezultate ovog programa, posjetite link Rezultati.

Pravni okvir za filantropiju

O projektu 

Fondacija Mozaik zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Bosni i Hercegovini, Fondacijom Hastor, organizacijom Mreža za izgradnju mira i Udruženjem Pomozi.ba, kao i sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom Fondacijom Katalist provodi program “Pravni okvir za filantropiju”. Svrha ovog zajedničkog projekta je unapređenje zakonodavnog i fiskalnog okvira i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini. Program se realizuje u  periodu od 12.08.2020. do 11.08.2024. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) BiH.

  • Unapređenje saradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz Filantropski forum, koji predstavlja platformu za saradnju i razvoj ekosistema filantropije u BiH;
  • Unapređenje pravnog okvira i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj filantropije u lokalnim zajednicama participativnim kreiranjem prijedloga za izmjene pravnog i fiskalnog zakonodavstva. Ovaj proces će podržavati aktivnosti zagovaranja za unapređenje javnih politika u odabranim prioritetnim oblastima.

Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na lokalnom, entitetskom i državnom nivou; Direktori i predstavnici kompanija; Donatori; Organizacije civilnog društva i mreže organizacija civilnog društva.

Početna i krajnja analiza pravnog i fiskalnog okvira za razvoj filantropije u BiH; Međusektorski Filantropski forum; Zagovaračke aktivnosti koje su razvijene participativno radom međusektorskih grupa; Razmjena iskustava između javnih službenika unutar i van BiH; Šest prijedloga izmjena pravnog okvira za razvoj filantropije u BIH usvojeno na odgovarajućim nivoima vlasti; Promocija rezultata i postignutih promjena na regionalnoj konferenciji.

Projekat će identifikovati i predstaviti dobre prakse i modele koji će biti pretočeni u konkretne preporuke za unapređenje pravnog okvira, zasnovane na istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropskog okruženja u Bosni i Hercegovini.   Aktivnosti će se provoditi kroz sektorske radne grupe koje će okupiti predstavnike poslovnog, civilnog i javnog sektora. Preporuke za izmjene zakona će izrađivati tematske međusektorske radne grupe koje će provoditi i inovativne zagovaračke kampanje.

1.985.793 USD