Fondacija Mozaik logo
[language-switcher]
Search
Close this search box.

STRATEGIJA

IZJAVA O IMPAKTU

Fondacija Mozaik već dugo nastoji stvoriti novu vrijednost i značajno unaprijediti život ljudi u BiH. Tri godine smo razvijali novu strategiju, uz detaljne analize, pažljive nacrte i konsultacije renomiranih domaćih i stranih stručnjaka i praktičara. U osnovi, naša nova strategija na inovativan način ima cilj pronaći poštene i pozitivne  mlade ljude u koje ćemo dugoročno ulagati i koji mogu postati uzor  svima nama.

Uvjereni smo da ćemo zajedno sa njima napraviti značajnu promjenu i zato dajemo obećanje: Od 2016. do 2026. godine Mozaik će predvoditi  izgradnju nove generacije poštenih, poduzetnih i inovativnih mladih  ljudi – moralnu snagu koja gradi novu društvenu i ekonomsku  vrijednost, stvara nova radna mjesta i služi kao uzor drugim mladima  u BiH i regionu.

Ovo obećanje, tj. izjava o impaktu, zajedno sa vizijom, misijom i  ciljevima koje navodimo ispod, čini skup strateških izjava koje jasno i  mjerljivo označavaju desetogodišnji put Fondacije Mozaik.

Matrica za upravljanje impaktom

Nakon što smo razvili impakt obećanje, pristupili smo izradi strategije. U tom procesu smo napravili inovativan alat, koji smo nazvali matricom za upravljanje impaktom. Na jednoj A4 stranici navedena je vizija i misija Mozaika, kao svi bitni indikatori naše strategije.

Matrica nam primarno služi za internu orijentaciju i planiranje. Odlučili smo je potpuno transparentno objaviti. Nadamo se da će vas ovo inspirirati na inovativne pristupe za impakt. Matricu možete slobodno koristiti uz navođenje Fondacije Mozaik kao autora. Hvala!